Hotspot Wormerveer met routes rondom Wormerveer en Om de Noord. De kaart is gratis af te halen bij, Bakkie Leut (Wormerveer) en Rent-a-Bike-Zaanse Schans. Deze fietsroutekaart biedt u twee routes: een korte route: “Hotspot Wormerveer” en een lange route: “Om de Noord”. U maakt kennis met de diversiteit van de Zaanstreek: de slingerende veenrivier de Zaan, prachtige oude gebouwen die soms pal naast grote industrie staan, natuurgebieden en een gezellige kleinstadse winkelstraat. Deze route (8 km.) leidt langs oude woon- en industriepanden, mooie uitzichtpunten op de Zaan en langs de gezellige winkelstraat de Zaanweg met zicht op de monumentale industriewand in Wormer. Op  Zaanwiki vind je informatie over de industrie-gebouwen die vanaf de 17e eeuw langs de Zaan verrezen. In die eerste eeuwen nog in hout uitgevoerd. Hoe zo’n gebouw eruit zag, lag voornamelijk aan hoe de aandrijving in de fabriek ging (wind- of stoomkracht) of wat er moest worden opgeslagen. Toen stoomkracht het overnam van de molens werden de brandbare houten gebouwen vervangen door stenen pakhuizen en fabrieken. De eersten die op stoom overstapten hier in Wormer waren Papierfabriek Van Gelder (1838) en Stoomolieslagerij De Liefde (1852).                                                                                                                                                                                              
     Om de Noord
Deze wat langere route (30 km.) biedt bijna alles van Hotspot Wormerveer, maar daarnaast de oversteek met een trekpont, een traverse dwars door een enorm industriegebouw, de afwisselende lintbebouwing van Jisp en Wormer en veel zicht op het prachtige natuurgebied het Wormer- en Jisperveld. U vind een prachtig rustpunt bij ‘t Heerenhuis in Spijkerboor. Gelegen in de Starnmeer polder kunt u in alle rust genieten van de natuur. Met in de nabijheid het Jisperveld verblijft u in één van de mooiste natuurgebieden van Noord Holland.
klik hier voor beide routekaarten.

Hotspot Wormerveer with routes around Wormerveer and Om de Noord. The card is free to pick up at, Bakkie Leut (Wormerveer) and Rent-a-Bike-Zaanse Schans. Or you can download it from this page.This cycle route map offers you two routes: a short route: “Hotspot Wormerveer” and a long route: “Around the North”. You will notice the diversity of the Zaanstreek: the winding feather de Zaan, beautiful old buildings that sometimes stand next to big industries, nature areas and a cozy small town shopping street. This route (8 km.) Leads past old residential and industrial buildings, beautiful viewpoints on the Zaan and along the cozy shopping street de Zaanweg with a view of the monumental industrial wall in Wormer. On Zaanwiki you will find information about the industrial buildings that rise along the Zaan from the 17th century. In the early centuries still carried out in wood. How such a building looked, mainly concerned with how the drive went to the factory (wind or steam) or what had to be saved. When steam took over the mills, the flammable wooden buildings were replaced by stone warehouses and factories. The first who switched to steam here in Wormer were paperfactory Van Gelder (1838) and Steam Oil Warehouse De Liefde (1852).

Around the North
This somewhat longer route (30 km.) Offers almost everything from Hotspot Wormerveer, but also crossing a tramway, crossing a huge industrial building, the alternate ribbon building of Jisp and Wormer, and a great view of the beautiful nature area, the Wormer and Jisperveld. You will find a wonderful rest at ‘t Heerenhuis in Spijkerboor. Located in the Starnmeer polder you can enjoy nature in peace. In the vicinity of the Jisperveld you will stay in one of the most beautiful natural areas of North Holland.
Click here for both roadmaps.